Ajalugu

Trükikoda “Koit” loodi 1946. aastal. Esialgu paikneti  Narva vanalinnas, ühes vähestest sõjas puutumatutest majadest. Seitsmekümnendate alguses viidi trükikoda üle uude hoonesse Vaksali tänavas, kus toimime tänaseni.

Enam kui poole sajandi pikkune eksistents on paratamatult seotud  XX sajandi  trükitehnika ajaloo ja selle arenguga. Esialgu oli kasutusel kõrgtrüki tehnoloogia, mille plaadid valmistati Saksamaal XIX sajandi lõpus väga  karmidele kvaliteedinõuetele vastavalt. Juba toona oli võimalik  valida terveid  veerge ja neid ühtselt metalltähtedeks valada. Trükikoja sisseseade oli valdavalt saksa päritolu,  eelkõige HEIDELBERGI toodang, mis Teise Maailmasõja järel paljudes endistes  okupeeritud riikides demonteeriti. Järk-järgult asendus kõrgtrükk lametrükiga, ofsetiga, mis tänasel päeval on trükitööstuse põhitehnoloogia. Kui kõrgtrüki puhul kantakse värv trükipinna eenduvatele tippudele, siis lametrüki korral  nn vahekihile (kumjale pinnale) ja seejärel paberile.

Oleme kaasaegsed

Täna kasutame lisaks ofsetile ka digitrükisüsteeme. CtP (Computer to Plate) süsteem võimaldab trükitava kujutise kanda lasertöötluse abil trükiplaadile. Seega sammume trükinuduse esirinnas ning pakume oma järjest arenevaid kogemusi kõigile trükivajajatele.

Kliendid otsustavad meie kasuks

Meie trükikojal on alati olnud usaldusväärsed koostööpartnerid ja kliendid, kellega tegutseme tänini. Meie teenuseid tarbib Eesti suurim tööstusettevõte — Eesti Energia. Tänapäeval on meie valmistatu järele suur nõudlus Peterburis, toimib ka eksport Soome, Rootsi ja Saksamaa.