Tehnilised nõudmised

Hea klient! Kvaliteetse trükitulemuse saavutamiseks on äärmiselt oluline trükifailide kvaliteet.

Põhinõuded failidele trükiettevalmistuseks

Võtame vastu faile alljärgnevates formaatides

  • PC baas
  • Programmid: Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat (PDF, Adobe InDesign, Adobe Photoshop)

Maketi ettevalmistamisel palume mitte kasutada programme, mis ei võimalda värvilahutust (näiteks , Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel jms). Vastasel korral tuleb Teil makett umber teha, valides mõne ülalmainitud programmidest. Või siis tuleb see töö meil teha, mis tähendab ajakulu ja Teile lisaväljaminekuid.

Nõudmised trükifailidele

1. Mõõdud

Palume lisada kõikidel küljgedel bleedi vähemalt 2 mm (nt trükise mõõdud 100x60mm brošüüri faili suurus peaks olema 104x64mm)

2. Illustratsioonid

Peavad olema CMYKis,  tihedusega 300 dpi. Väiksema resolutsiooniga pildid ei pruugi tagada perfektset kvaliteeti.

Pilt peaks olema ühtlane, ei tohiks sisaldada alfakanalit (läbipaistvus, varjud jne).

3. Fondid

Kõik fondid peavad olema kurvitud. Juhul, kui nii pole tehtud, kasutame esimesi programmi poolt pakutavaid fonte.  Seega erilahenduste puhul palume lisada ka font.

4. Värvid

kõik värvid peaks olema formaaditud CMYKi või arvestama PANTONE paletti

Reklaamtrükiste tootmise üldised nõudmised

  • Selliste objektidega, nagu tekst, vektorgraafika, tuleb töötada vaid vektorprogrammides, mitte kasutada Photoshopi.
  • Küllastatud suuri värvipindu (20+cm²) me ei soovita. Võimalusel tuleb kasutada tekstuure ja gradatsiooni. Kui täisvärvipindu pole võimalik vältida, on soovitav nad moodustada spotina, mis muudab trüki küll kallimaks, kuid parandab trüki kvaliteeti.
  • Tekst, logod tuleb paigutada lõikejoonest vähemalt 3-5mm kaugusele, et vältida nende nö äralõikamist.
  • Üleküllastunud värvipindade puhul võib lõikejoontel esineda värvi  „läbiimbumist“ trükitava teisele poolele.  Seda tekitab lõikenoa surve paberile. Saavutamaks sügavmusta tulemust pindadel  3-5 cm², tuleks määratleda parameetrid C60 M50 Y50 K100. Värvide summaarne tihedus ei tohiks ületada 270%, vältimaks värvitasakaalu häirumist trükitaval pinnal.
  • Tumedal taustal pole soovitatav kasutada peeneid valgeid jooni, väikest fonti (<8 punkti), serifidega fonte. Joone paksus peab olema vähemalt 0,4 punkti.
  • Kui maketis on nö negatiivtekst — tumedal foonil peenike valge font- tasub tekstile teha taust mitte vähem, kui 0,4 punkti, skeemiga C-0, M-0, Y-0, K-100 ning ümardada nurgad ja joonte otsad.